Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Badanie nowotworów płuc

Nowotwór płuc zaczyna się w momencie pojawienia się nieprawidłowych komórek płuc, które zaczynają narastać w sposób niekontrolowany

Badania kliniczne nad nowotworami płuc

Badania kliniczne nad nowotworami płuc

Badamy eksperymentalne leki na niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) i drobnokomórkowego raka płuca (SCLC)

Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC) stanowi około 85–90% diagnoz raka płuc, podczas gdy drobnokomórkowy rak płuc (SCLC) składa się z 10-15% diagnoz raka płuc. Te dwa rodzaje raka różnią się sposobem wzrostu i rozprzestrzeniania się.

Odpowiedz na kilka pytań poniżej, aby sprawdzić, czy istnieją próby kliniczne, które mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w badaniu klinicznym

Poniżej znajdziesz informacje na temat badań nad nowotworami płuc, do których obecnie przeprowadza się kwalifikację pacjentów. Są one organizowane przez Line of Therapy — termin ten odnosi się do liczby możliwości leczenia, których pacjent już próbował. Bardziej szczegółowe informacje, w tym miejsca rekrutacji pacjentów, znajdują się w Przeglądzie badań. Poprowadzimy Cię przez kolejne kroki. 

Niedrobnokomórkowego Raka Płuca (NSCLC)

Drobnokomórkowego Raka Płuca (SCLC)

Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z BMS w celu zgłoszenia działań niepożądanych (zdarzeń niepożądanych)
W tym miejscu zdefiniowano działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) i inne zdarzenia podlegające zgłoszeniu
Zgłoś działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) lub reklamacje dotyczące jakości produktu: informacje medyczne