Facebook Icon Print Created with Sketch. Twitter Icon Created with Sketch. Created with Sketch. LinkedIn Icon Green Check Icon Created with Sketch. YouTube Icon Right Arrow Icon Mobile Menu Icon Chevron Right Icon Phone Icon Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Head and Neck Cancer Health Study Area: Lung Cancer Health Study Area: Melanoma Health Study Area: Women's Cancer Health Study Area: Breast Cancer For Caregivers For Clinicians Communities FAQs For Parents For Patients Chevron Icon Bookmark Icon Map Icon Share Icon Direction Arrow Icon Direction Arrow Icon Page Icon Location Icon Search Icon External Link Icon Help Icon Error Icon Glossary Email Icon Gender Both Gender Male Gender Female Created with Sketch. Created with Sketch.

Logga in/gå med först, och använd sedan denna funktion!

Här kan du lära dig mer om kliniska prövningar

Läs mer om kliniska prövningar och sök efter en klinisk prövning som kanske kan passa dig, en familjemedlem eller vän.

Covid-19 (Coronavirus) meddelande till patienter

Med anledning av de nuvarande COVID-19 (Coronavirus) restriktionerna kan forskningskliniker felaktigt listas som ”rekryterar” i BMS Study Connect. Även svarstiden på patientförfrågningar kan förlängas. Patienter som väntar på svar föreslås kontakta kliniken per telefon för vidare besked. Om du redan är involverad i en forskningsstudie föreslås att du bekräftar din besökstid med forskningskliniken innan besöket.

 

Sök efter prövningar

Använd sökfunktionen ovan för att hitta prövningar som rekryterar patienter för andra sjukdomar än de som är listade här, och som BMS bedriver forskning inom.

Nedan ses några av de sjukdomar kring vilka Bristol-Myers Squibb bedriver forskning inom.
Genom att klicka på en av sjukdomarna kommer man till en lista över prövningar som rekryterar patienter nu. Där kan man också
besvara några frågor för att se om någon av prövningarna kan vara lämplig, både BMS och andras prövningar.

 

Vi rekommenderar att du kontaktar BMS för att rapportera biverkningar.
Biverkningar (oönskade händelser) och andra rapporterbara händelser definieras här
För att rapportera biverkningar (oönskade händelser) eller reklamera ett läkemedel: Medicinsk information