Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Hledat Study Connect

Výzkum zhoubného nádorového onemocnění plic

Zhoubné nádorové onemocnění plic začíná, když se buňky plic stanou abnormálními a začnou nekontrolovaně růst

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění plic

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění plic

V současné době zkoumáme experimentální léčivé přípravky pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) tvoří asi 85–90 % diagnóz rakoviny plic a skládá se ze 3 podtypů: karcinom skvamózních buněk (epidermoid), adenokarcinom a karcinom velkých buněk (nediferencovaný).

Odpovědí na několik níže uvedených otázek zjistíte, zda existují klinická hodnocení, která by mohla být pro vás vhodná. 

Děkujeme vám za zvažování účasti v klinickém hodnocení

Níže najdete výzkumné studie rakoviny plic , pro které v současné době vyšetřujeme pacienty se zájmem o účast. Jsou organizováni podle sérií terapií – což je počet léčeb, který pacient již prodělal. Přejděte do Přehledu studie , kde získáte podrobnější informace, včetně míst, která provádějí nábor pacientů. Dalšími kroky vás provedeme. 

Klinická hodnocení rakoviny plic

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail