Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print Created with Sketch. YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Nejprve se přihlaste / připojte, abyste mohl/a použít tuto funkci

Výzkum nádorových onemocnění krve

Nádorová onemocnění krve se tvoří v kostní dřeni, kde se krev vytváří, nebo v lymfatickém systému, který nás chrání před infekcemi.

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění krve

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění krve

V současné době testujeme experimentální léky na mnohočetný myelom, lymfom a leukémii.

  • Mnohočetný myelom je typ rakoviny krve, která se tvoří v plazmatických buňkách.
  • Lymfomy představují nádorová onemocnění krve, která cílí na imunitní systém.
  • Leukémie je rakovina krve a kostní dřeně způsobená příliš mnoha bílými krvinkami – má několik forem a může se vyskytnout jak u dětí, tak i u dospělých.

Děkujeme vám za zvažování účasti v klinickém hodnocení

Níže najdete klinická hodnocení leukémie, mnohočetného myelomu a lymfomu , pro která v současné době hledáme účastníky. Přejděte do Přehledu studie, kde získáte podrobnější informace, včetně míst, která provádí nábor pacientů. Dalšími kroky vás provedeme.

Hodnocení zhoubného nádorového onemocnění krve

Dostávejte aktuální informace o hodnoceních zhoubných nádorových onemocnění krve

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail