Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Hledat Study Connect

Výzkum nádorových onemocnění krve

Nádorová onemocnění krve se tvoří v kostní dřeni, kde se krev vytváří, nebo v lymfatickém systému, který nás chrání před infekcemi.

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění krve

Klinická hodnocení zhoubných nádorových onemocnění krve

V současné době testujeme experimentální léky na mnohočetný myelom, lymfom a leukémii.

  • Mnohočetný myelom je typ rakoviny krve, která se tvoří v plazmatických buňkách.
  • Lymfomy představují nádorová onemocnění krve, která cílí na imunitní systém.
  • Leukémie je rakovina krve a kostní dřeně způsobená příliš mnoha bílými krvinkami – má několik forem a může se vyskytnout jak u dětí, tak i u dospělých.

Děkujeme vám za zvažování účasti v klinickém hodnocení

Níže najdete klinická hodnocení leukémie, mnohočetného myelomu a lymfomu , pro která v současné době hledáme účastníky. Přejděte do Přehledu studie, kde získáte podrobnější informace, včetně míst, která provádí nábor pacientů. Dalšími kroky vás provedeme.

Hodnocení zhoubného nádorového onemocnění krve

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail