Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Czy rozważasz udział w badaniu klinicznym dotyczącym szpiczaka mnogiego?

Firma Bristol Myers Squibb jest zaangażowana w badania naukowe dotyczące szpiczaka mnogiego prowadząc badania kliniczne dostępne dla wszystkich potencjalnych pacjentów. Decyzja czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu zostanie podjęta przez lekarza prowadzącego badanie podczas procesu rekrutacji.

separator

Badania kliniczne dotyczące szpiczaka mnogiego

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym możesz wybrać następujące opcje:

  • Kliknij w link podany pod każdym badaniem klinicznym, aby dowiedzieć się więcej
  • Kliknij przycisk "Wypełnij kwestionariusz przesiewowy", aby dowiedzieć się czy jesteś odpowiednim kandydatem/odpowiednią kandydatką do udziału w badaniu klinicznym i uzyskać informacje dotyczące ośrodka badawczego, który prowadzi nabór uczestników. Ostateczna decyzja czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu zostanie podjęta przez lekarza prowadzącego badanie podczas procesu rekrutacji.
  • Porozmawiaj z lekarzem

Zobowiązanie do zwiększania różnorodności

Zobowiązanie do zwiększania różnorodności

W Bristol Myers Squibb łączy nas misja poprawy jakości życia pacjentów dzięki nauce poprzez odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagają w leczeniu pacjentów z poważnymi chorobami.

Doskonalimy procedury rekrutacji w celu uwzględnienia różnych grup pacjentów tak, aby populacja uczestników badania klinicznego lepiej odzwierciedlała rzeczywistą populację osób zmagających się z badanymi przez nas chorobami.

Masz pytanie?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi badań klinicznych

separator

Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z BMS w celu zgłoszenia działań niepożądanych (zdarzeń niepożądanych)
W tym miejscu zdefiniowano działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) i inne zdarzenia podlegające zgłoszeniu
Zgłoś działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) lub reklamacje dotyczące jakości produktu: informacje medyczne