Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Active, Not Recruiting

Badanie dotyczące stosowania mawakamtenu w nieobstrukcyjnej kardiomiopatii przerostowej - CV027-031

Zaktualizowano: 6 czerwiec, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Wydruk podsumowania

BIERZESZ POD UWAGĘ TO BADANIE?
Wydrukuj tę stronę i przewodnik po badaniu, aby pomóc sobie w rozmowie z lekarzem.
Skorzystaj z Przewodnika po badaniu, aby dowiedzieć się o procesie badań klinicznych. Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji i zanotuj pytania, aby zadać je personelowi medycznemu.

Szczegóły badania

  • Faza 3

    Etap

  • Płeć

  • 18+

    Zakres wieku

  • Active, Not Recruiting

Opcje leczenia

Grupy badania
PRZYPISANA INTERWENCJA
Eksperymentalny: Mawakamten
Lek: Mawakamten
Eksperymentalny: Mawakamten
Lek: Mawakamten
Placebo Lek porównawczy: Placebo
Inne: Placebo
Placebo Lek porównawczy: Placebo
Inne: Placebo

Kluczowe kryteria kwalifikacyjne

Kryteria włączenia - Rozpoznanie HCM zgodne z aktualnymi wytycznymi American College of Cardiology Foundation/American Heart Association i European Society of Cardiology: niewyjaśniony przerost lewej komory z nieposzerzonymi komorami serca przy braku innych chorób serca lub układowych, które mogą wywołać zwiększoną grubość ściany lewej komory (LV) ≥15 milimetrów (mm) (lub ≥13 mm przy dodatnim wywiadzie rodzinnym w kierunku kardiomiopatii przerostowej [HCM]), w interpretacji laboratorium głównego. - Gradient szczytowy zawężenia drogi odpływu lewej komory (LVOT) wynoszący <30 milimetrów (mm Hg) w spoczynku i <50 mm Hg w trakcie prowokacji (manewr Valsavy i echokardiogram wysiłkowy. - Klasa II lub III New York Heart Association (NYHA) . Kryteria wykluczające udział w badaniu - Rozpoznana choroba naciekowa lub spichrzeniowa powodująca przerost serca, która naśladuje nieobstrukcyjną kardiomiopatię przerostową (nHCM), taka jak choroba Fabry’ego, amyloidoza lub zespół Noonan z przerostem lewej komory. - W wywiadzie niewyjaśnione omdlenia w ciągu 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym. - Utrwalona tachyarytmia komorowa w wywiadzie (>30 sekund) w ciągu 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym. - Obowiązują też inne określone w protokole kryteria włączenia do badania/wykluczające udział w badaniu