Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Active, Not Recruiting

Badanie oceniające bezpieczeństwo i tolerancję BMS-986158 stosowanego w monoterapii oraz w skojarzeniu z ruksolitynibem lub fedratynibem u uczestników z nowotworem krwi i układu krwiotwórczego (zwłóknienie szpiku) - CA011-023

Zaktualizowano: 9 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Wydruk podsumowania

BIERZESZ POD UWAGĘ TO BADANIE?
Wydrukuj tę stronę i przewodnik po badaniu, aby pomóc sobie w rozmowie z lekarzem.
Skorzystaj z Przewodnika po badaniu, aby dowiedzieć się o procesie badań klinicznych. Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji i zanotuj pytania, aby zadać je personelowi medycznemu.

Szczegóły badania

  • Faza I/Faza II

    Etap

  • Płeć

  • 18+

    Zakres wieku

  • Active, Not Recruiting

Opcje leczenia

Grupy badania
PRZYPISANA INTERWENCJA
Eksperymentalny: Część 2A1: BMS-986158 + ruksolitynib
Lek: BMS-986158, Ruksolitynib
Eksperymentalny: Część 2A3: BMS-986158 + ruksolitynib
Lek: BMS-986158, Ruksolitynib
Eksperymentalny: Część 2B1: BMS-986158 + fedratynib
Lek: BMS-986158, Fedratynib
Eksperymentalny: Część 2B2: BMS-986158 w monoterapii i/lub (BMS-986158 + fedratynib), jeśli dotyczy
Eksperymentalny: Część 1A: BMS-986158 + ruksolitynib
Lek: Ruksolitynib, BMS-986158
Eksperymentalny: Część 1B: BMS-986158 + fedratynib
Lek: Fedratynib, BMS-986158
Eksperymentalny: Dodatek do Części 2A2: BMS-986158 + ruksolitynib
Lek: BMS-986158, Ruksolitynib

Kluczowe kryteria kwalifikacyjne

Kryteria włączenia do badania: - Rozpoznanie pierwotnego zwłóknienia szpiku (PMF), nadpłytkowości samoistnej (ET) lub zwłóknienia szpiku poprzedzonego czerwienicą prawdziwą (PV) - Ustąpienie efektów toksycznych wcześniejszej terapii do stopnia 1. lub uznanie ich za stan wyjściowy  lub za stan nieodwracalny przed rozpoczęciem leczenia w ramach badania - Wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych metod antykoncepcji, jeśli ma to zastosowanie Kryteria wyłączenia: - Ciąża lub karmienie piersią podczas badań przesiewowych - Jakakolwiek poważna choroba ostra lub nieopanowana przewlekła Obowiązują inne zdefiniowane w protokole kryteria włączenia/wyłączenia