Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Active, Not Recruiting

Badanie dotyczące stosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym - CA209-9DW

Zaktualizowano: 1 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Wydruk podsumowania

BIERZESZ POD UWAGĘ TO BADANIE?
Wydrukuj tę stronę i przewodnik po badaniu, aby pomóc sobie w rozmowie z lekarzem.
Skorzystaj z Przewodnika po badaniu, aby dowiedzieć się o procesie badań klinicznych. Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji i zanotuj pytania, aby zadać je personelowi medycznemu.

Szczegóły badania

  • Faza III

    Etap

  • Płeć

  • 18+

    Zakres wieku

  • Active, Not Recruiting

Opcje leczenia

Grupy badania
PRZYPISANA INTERWENCJA
Produkt eksperymentalny: Niwolumab + ipilimumab
Lek: Ipilimumab, Niwolumab
Aktywny lek porównawczy: Sorafenib/lenwatynib
Lek: Sorafenib, lenwatynib

Kluczowe kryteria kwalifikacyjne

Kryteria włączenia do badania: - uczestnicy muszą mieć rozpoznanie HCC potwierdzone w badaniu histopatologicznym - uczestnicy muszą mieć zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego - uczestnicy muszą mieć co najmniej jedną wcześniej nieleczoną zmianę, mierzalną wg kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) w wersji 1.1 - ocena 5 lub 6 w skali Childa-Pugha - wynik oceny według skali sprawności ECOG wynoszący 0 lub 1 Kryteria wyłączenia z badania: - potwierdzona włóknistoblaszkowa postać HCC, mięsakowata postać HCC lub rak dróg żółciowych wraz z HCC - wcześniejszy przeszczep wątroby - epizody encefalopatii wątrobowej (stopnia wyższego lub równego [>=] 2) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających randomizację - aktywne przerzuty do mózgu albo do opony miękkiej lub pajęczej Inne zdefiniowane w protokole badania kryteria włączenia/wyłączenia z badania mogą mieć zastosowanie.