Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Active, Not Recruiting

Badanie dotyczące eksperymentalnego leczenia niwolumabem w porównaniu z placebo, u pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego lub górnych dróg moczowych, po operacji chirurgicznej mającej na celu usunięcie nowotworu - CA209-274

Zaktualizowano: 2 styczeń, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Wydruk podsumowania

BIERZESZ POD UWAGĘ TO BADANIE?
Wydrukuj tę stronę i przewodnik po badaniu, aby pomóc sobie w rozmowie z lekarzem.
Skorzystaj z Przewodnika po badaniu, aby dowiedzieć się o procesie badań klinicznych. Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji i zanotuj pytania, aby zadać je personelowi medycznemu.

Szczegóły badania

  • Faza 3

    Etap

  • Płeć

  • 18+

    Zakres wieku

  • Active, Not Recruiting

Opcje leczenia

Grupy badania
PRZYPISANA INTERWENCJA
Produkt eksperymentalny: Niwolumab
Biologico: Nivolumab
Lek porównawczy placebo: Placebo
Altro: Placebo

Kluczowe kryteria kwalifikacyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału w badaniu klinicznym BMS, należy odwiedzić witrynę www.BMSStudyConnect.com Kryteria włączenia do badania: - Inwazyjny rak przejściowonabłonkowy z ryzykiem nawrotu, który pierwotnie wystąpił w obszarze pęcherza moczowego, moczowodu lub miedniczki nerkowej - Przejście radykalnej resekcji chirurgicznej (np. cystektomia radykalna) w ciągu ostatnich 120 dni - Brak choroby potwierdzony obrazowaniem w ciągu 4 tygodni od daty przyjęcia leku - Udostępnienie tkanki guza w celu analizy biomarkerów - Osoby, które nie przeszły wcześniej chemioterapii neoadjuwantowanej cisplatyną nie mogą się kwalifikować do chemioterapii adjuwantowanej opartej na cisplatynie lub muszą odmówić poddania się takiej terapii Kryteria wyłączenia z badania: - Częściowe usunięcie pęcherza moczowego lub nerki (np. częściowa cystektomia lub częściowa nefrektomia) - Leczenie wtórne (np. systemowa chemioterapia adjuwentowa pod kątem nowotworu pęcherza moczowego) po chirurgicznym usunięciu nowotworu pęcherza moczowego - Uczestnicy z aktywną, stwierdzoną chorobą autoimmunologiczną lub z podejrzeniem takiej choroby - Występowanie nowotworu złośliwego w ciągu ostatnich 3 lat za wyjątkiem lokalnego, uleczalnego nowotworu, który został najwyraźniej wyleczony - Okoliczności wymagające systematycznego leczenia układowego za pomocą kortykosteroidów lub innych leków immunosupresyjnych w ciągu 14 dni od daty podania badanego leku - Dodatni wynik badania na antygen powierzchniowy wirusowego zapalenia wątroby typu B (antygen HBs) lub kwas rybonukleinowy wirusowego zapalenia wątroby typu C (przeciwciała HCV) wskazujący na ostre lub przewlekłe zapalenie