Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Pierwszy raz na badaniach klinicznych

Badanie kliniczne polega na przetestowaniu eksperymentalnego leku w celu sprawdzenia, jak dobrze sprawdza się on w przypadku różnych grup pacjentów. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w wyjaśnieniu różnych aspektów badania klinicznego. Znajdują się tu odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pacjentów.

Cel badań klinicznych

Cel badań klinicznych

Nowe leki są testowane w ramach badań klinicznych, zanim polskie Ministerstwo Zdrowia zaakceptuje je jako dostępną formę leczenia.

Jak przebiegają badania kliniczne

Naukowcy uczestniczący w badaniach klinicznych realizują określone plany badawcze zwane protokołami. Protokoły są zaprojektowane w taki sposób, aby można było odpowiedzieć na kluczowe pytania badawcze przez porównanie różnych testowanych terapii. Wyniki uzyskane dla każdej badanej grupy są mierzone, a następnie porównywane.

Czego się spodziewać podczas badania klinicznego

Czego się spodziewać podczas badania klinicznego

Każde badanie jest inne, więc ważne jest, aby zrozumieć potencjalne ryzyko i korzyści, jakie mogą z niego płynąć. Po zarejestrowaniu się na badanie zajmie się Tobą dedykowany zespół opiekunów, który będzie Ci towarzyszyć na każdym kroku, odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości. Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Możesz zrezygnować z udziału w dowolnej chwili.

Dlaczego należy brać udział w badaniach?

Podczas badań klinicznych zazwyczaj testuje się nowe sposoby leczenia jakiejś choroby, więc potencjalnie pomagasz innym i przyczyniasz się do rozszerzania wiedzy na jej temat. Dowiedz się więcej o naszych badaniach i sprawdź, czy któreś z nich mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Co dzieje się po zakończeniu badań klinicznych

Co dzieje się po zakończeniu badań klinicznych

Gdy zakończysz uczestnictwo w badaniu klinicznym, możesz mieć wiele pytań. Członkowie zespołu Twoich opiekunów, jak również koordynator badań i zaangażowani w nie naukowcy, mają wszelkie informacje potrzebne, aby pomóc Ci zaplanować dalsze działania. Po zakończeniu badania zapraszamy Ciebie i Twoich bliskich do naszej społeczności badań klinicznych i dzielenia się z innymi tym, co Cię inspiruje.

Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z BMS w celu zgłoszenia działań niepożądanych (zdarzeń niepożądanych)
W tym miejscu zdefiniowano działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) i inne zdarzenia podlegające zgłoszeniu
Zgłoś działania niepożądane (zdarzenia niepożądane) lub reklamacje dotyczące jakości produktu: informacje medyczne