Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søk Study Connect

Bivirkningsinformasjon

For Bristol Myers Squibb er det svært viktig å få kunnskap og forståelse om sikkerhetsprofilen til våre medisiner. Dette nettstedet er imidlertid ikke utformet for, og kan ikke brukes til å samle inn eller utlevere sikkerhetsinformasjon om Bristol Myers Squibb’s produkter. Dersom du er pasient og har spørsmål om din helsetilstand og din behandling, vennligst kontakt din behandlende lege. Deltar du i en klinisk studie og har spørsmål om din helsetilstand og din behandling eller ønsker å rapportere en bivirkning, vennligst kontakt personell ansvarlig for din  kliniske studie. Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning utenfor en studie, kan du besøke Bristol Myers Squibb’s hjemmeside for kontaktinformasjon: https://www.bms.com/no/about-us/contact-us.html#form

Vi anbefaler at du kontakter BMS for å rapportere bivirkninger.
Bivirkninger (uønskede hendelser) og andre rapporterbare hendelser er definert her
For å rapportere bivirkninger (uønskede hendelser) eller reklamere på et legemiddel: Medisinsk informasjon

MLTNO2000046