Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søk Study Connect

Active, Not Recruiting

En studie av kjemoterapi alene kontra kjemoterapi pluss nivo med eller uten BMS-986205, etterfulgt av kirurgisk behandling med nivo, eller nivo og BMS-986205 hos pasienter med muskel-invasiv blærekreft (MIBC) - CA017-078

Oppdatert: 29 januar, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Utskriftsvennlig Sammendrag

VURDERER DU DENNE STUDIEN?
Skriv ut denne siden og studieveiledningen for å hjelpe deg å snakke med legen din.
Bruk Veiledning for studiedeltakere til å navigere gjennom deltakerprosessen i en klinisk studie. Forstå viktige faktorer å vurdere før du bestemmer deg og motta spørsmål som du kan stille til helsepersonalet ditt.

Vis detaljer

  • Fase 3

    Fase

  • Kjønn

  • 18+

    Aldersgruppe

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsalternativer

Studiearmer
TILDELT INTERVENSJON
Aktiv komparator: Arm A
Legemiddel: BMS-986205, Gemcitabine
Eksperimentell: Arm B
Biologisk: Nivolumab Legemiddel: Gemcitabine, BMS-986205

Nøkkelkriterier for kvalifikasjon

Inklusjonskriterier: – Deltakere med MIBC, klinisk stadium T2-T4a, N0 (< 10 mm på CT eller MR), M0, diagnostisert ved TURBT og bekreftet ved radiografisk avbildning. Variabel histologi er akseptabelt hvis det finnes en dominerende urotelial komponent. – Deltaker må vurderes som kvalifisert for radial cystektomi (RC) av sin onkolog og/eller urolog, og må samtykke til å gjennomgå radial cystektomi (RC) etter fullføring av neoadjuvant behandling. – Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) funksjonsstatus på 0 eller 1 Eksklusjonskriterier: – Klinisk evidens på positiv LN (≥ 10 mm kort akse) eller metastatisk blærekreft – Tidligere systemisk behandling, strålebehandling eller annen kirurgi for blærekreft enn TURBT eller biopsier er heller ikke tillatt – Kontraindisert cisplatin på grunn av grad 2 eller høyere perifer nevropati eller audiometrisk hørseltap, eller kalkulert (Cockcroft-Gault-formel) GFR eller målt (24-timers urin) kreatininclearance (CrCl) < 50 ml/min

Vi anbefaler at du kontakter BMS for å rapportere bivirkninger.
Bivirkninger (uønskede hendelser) og andre rapporterbare hendelser er definert her
For å rapportere bivirkninger (uønskede hendelser) eller reklamere på et legemiddel: Medisinsk informasjon

MLTNO2000046