Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et studie til evaluering af effekt, sikkerhed og tolerabilitet af BMS-986278 hos deltagere med idiopatisk lungefibrose - IM027-068

Opdateret: 13 juni, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 3

  Fase

 • Køn

 • 40+

  Aldersinterval

 • 256

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Forsøgspræparat: BMS-986278 Dosis 1
Lægemiddel: BMS-986278
Forsøgspræparat: BMS-986278 Dosis 2
Lægemiddel: BMS-986278
Placebo-komparator: BMS-986278 Placebo
Lægemiddel: BMS-986278 Placebo

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier - Forsøgspersoner med IPF i alderen ≥ 40 år på tidspunktet for underskrivelse af det informerede samtykke. Diagnose af IPF inden for 7 år før screening, der understøttes af centralt aflæst computertomografi med høj opløsning af brystkassen (HRCT), der er indhentet ved screening og bekræftelse af sædvanlig interstitiel lungebetændelse. - Hvis deltagerne får pirfenidon eller nintedanib, skal de have været på en stabil dosis i mindst 90 dage før screening. - Hvis de ikke på nuværende tidspunkt får pirfenidon eller nintedanib, må deltagerne ikke have fået nogen af disse lægemidler inden for 28 dage før screening. - Kvinder, som er i stand til at få børn, skal have en meget effektiv form for prævention og skal afgive en negativ urin-/serumgraviditetstest. Mænd, som er seksuelt aktive med kvinder i den fødedygtige alder, indvilliger i at bruge mandlig barriereprævention. Eksklusionskriterier - Anamnese med slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attak inden for 3 måneder før screening. - Deltagere, der udviser symptomer på hjertesvigt i hvile. - Deltagere, der har en aktuel malignitet eller en tidligere malignitet inden for de sidste 5 år før screening, bortset fra dem, der har en dokumenteret anamnese med helbredt ikke-metastatisk pladecellekarcinom i huden, basalcellekarcinom i huden, eller cervikalt karcinom in situ. - Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001