Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et forsøg til evaluering af effekten og sikkerheden af deucravacitinib hos voksne med aktivt Sjögrens syndrom - IM011-1069

Opdateret: 14 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 3

  Fase

 • Køn

 • 18+

  Aldersinterval

 • 98

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Deucravacitinib, dosis 1
Eksperimentel: Deucravacitinib, dosis 2
Placebo-komparator: Placebo, efterfulgt af deucravacitinib dosis 1 eller dosis 2

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier - Opfylder kriterierne fra 2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism for klassificering af SjS med sygdomsvarighed (fra diagnosetidspunktet) på mindst 16 uger før screening. - Har moderat til svær SjS ESSDAI ≥ 5. - Kort sygdomsvarighed (≤ 10 år) før screening. - En stimuleret spytstrøm (SWSF) ≥ 0,05 milliliter/minut (ml/minut). - Positivt anti-Sjögrens syndrom-associeret antigen A (anti-Ro/SSA) ved screening. Eksklusionskriterier - Andre autoimmune sygdomme end SjS (f.eks. reumatoid artritis, systemisk lupus erthrematosus [SLE], systemisk sklerodermi). - Aktiv fibromyalgi med smertesymptomer eller tegn, der ville forstyrre ledvurdering eller kræve justering i medicin inden for 3 måneder før screening for at kontrollere symptomer; deltagere med fibromyalgi, der er velkontrolleret på stabil behandling, kan ellers overvejes. - Medicinsk tilstand forbundet med sicca-syndrom. - Tidligere eksponering for tyrosinkinase 2 (TYK2)-hæmmere såsom deucravacitinib eller relaterede forbindelser. - Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001