Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et forsøg til sammenligning af iberdomid vedligeholdelse versus lenalidomid vedligeholdelsesbehandling efter autolog stamcelletransplantation hos deltagere med nyligt diagnosticeret myelomatose - IM048-022

Opdateret: 18 juni, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 3

  Fase

 • Køn

 • 18+

  Aldersinterval

 • 118

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Arm A1: Iberdomid dosis 1
Lægemiddel: Iberdomid
Eksperimentel: Arm A2: Iberdomid dosis 2
Lægemiddel: Iberdomid
Eksperimentel: Arm A3: Iberdomid dosis 3
Lægemiddel: Iberdomid
Aktiv komparator: Arm B: Lenalidomid
Lægemiddel: Lenalidomid

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier - Bekræftet diagnose på symptomatisk myelomatose. - Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performancestatus på 0, 1 eller 2. - Modtaget 3 til 6 cyklusser af induktionsbehandling, der omfatter en proteasomhæmmer (PI) og immunmodulerende (IMiD) midler [f.eks. bortezomib thalidomid og dexamethason (VTd), lenalidomid, bortezomib og dexamethason (RVd)] med eller uden et CD38 monoklonalt antistof eller Velcade® (bortezomib), cyclophosphamid, dexamethason (VCd) og efterfulgt af en enkelt eller tandem autolog stamcelletransplantation (ASCT). Konsolidering efter stamcelletransplantation er tilladt. - Deltagere som inden for 12 måneder fra påbegyndelse af induktionsbehandling opnåede mindst et delvist respons (PR) efter autolog stamcelletransplantation (ASCT) med eller uden konsolidering i henhold til kriterierne fra International Myeloma Working Group (IMWG 2016) Eksklusionskriterier – Progressiv sygdom eller klinisk recidiv (som defineret af IMWG-responskriterier) efter ASCT med eller uden konsolidering eller reagerer ikke på primær behandling. - Ulmende myelomatose, enkeltstående plasmacytom eller non-sekretorisk myelomatose. - Kendt centralnervesystem/meningeal involvering af myelomatose. - Tidligere anamnese med andre maligniteter end myelomatose, medmindre deltageren har været fri for sygdommen i ≥ 5 år. - Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001