Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et forsøg til evaluering af mezigdomid i kombination med carfilzomib og dexamethason (MeziKD) versus carfilzomib og dexamethason (Kd) hos deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose (RRMM) (SUCCESSOR-2) - CA057-008

Opdateret: 12 juni, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 3

  Fase

 • Køn

 • 18+

  Aldersinterval

 • 82

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Aktiv komparator: Kd (carfilzomib + dexamethason)
Lægemiddel: Dexamethason, Carfilzomib
Eksperimentel: MeziKd (mezigdomid + carfilzomib + dexamethason)
Lægemiddel: Dexamethason, Mezigdomid, Carfilzomib

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier - Deltager har en dokumenteret diagnose på myelomatose og målbar sygdom, defineret som enhver af følgende: i) Myeloma-protein (M-protein) ≥ 0,5 gram/deciliter (g/dl) ved serumproteinelektroforese (sPEP) eller ii) M-protein ≥ 200 milligram (mg)/døgnurinopsamling ved urinproteinelektroforese (uPEP) eller iii) For deltagere uden målbar sygdom i sPEP eller uPEP: Niveauer i serum af frie, lette kæder > 100 mg/liter (l) (10 mg/dl) involverede letkæde og en abnorm κ/λ fri let kæde-ratio. - Deltageren har modtaget mindst én tidligere linje anti-myelombehandling. Bemærk: En linje kan indeholde flere faser (f.eks. induktion, [med eller uden] hæmatopoietisk stamcelletransplantation, (med eller uden) konsolidering og/eller [med eller uden] vedligeholdelsesbehandling). - Deltageren skal have modtaget tidligere behandling med lenalidomid, og mindst 2 cyklusser med et anti-CD38 monoklonalt antistof (mAb) (deltagere, som var intolerante over for et anti-CD38 mAb og modtog < 2 cyklusser, er stadig egnede). - Deltageren opnåede minimalt respons eller bedre på mindst 1 tidligere anti-myelom behandling. - Deltageren skal have dokumenteret sygdomsprogression under eller efter deres sidste anti-myelombehandling. Eksklusionskriterier - Deltagere, som tidligere har fået behandling med mezigdomid eller carfilzomib. - Deltageren har tidligere modtaget allogen stamcelletransplantation på noget tidspunkt eller modtaget autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger efter påbegyndelse af forsøgsbehandlingen. - Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001