Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

Et forsøg til sammenligning af effekten og sikkerheden af oral azacitidin plus bedste understøttende behandling (BSC) versus placebo plus BSC hos deltagere med lav eller intermediær risiko for myelodysplastisk syndrom (MDS) i henhold til det reviderede, internationale, prognostiske scoringssystem (IPSS-R) - CA055-026

Opdateret: 7 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 2/Fase 3

    Fase

  • Køn

  • 18+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Del I – Oral azacitidin (dosis 1)
Lægemiddel: Oral azacitidin
Eksperimentel: Del I – Oral azacitidin (dosis 2)
Lægemiddel: Oral azacitidin
Eksperimentel: Del II – Oral azacitidin (RP3D)
Lægemiddel: Oral azacitidin
Eksperimentel: Del II – Placebo
Lægemiddel: Placebo for oral azacitidin

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier: • Deltageren har en dokumenteret diagnose på MDS i henhold til WHO's 2016-klassificering  med lav eller intermediær risiko for sygdom ifølge det reviderede internationale prognostiske scoringssystem (IPSS-R-score mellem 1,5 og 4,5). MDS-diagnose, WHO-klassificering og IPSS-R-risikoklassificering bestemmes prospektivt ved uafhængig, central patologi og cytogenetisk gennemgang og relevante resultater fra centrallaboratorium. - Deltager skal have en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performancestatus på 0, 1 eller 2. Eksklusionskriterier: - Deltagere med tidligere maligniteter skal have en forventet median levetid på mindst 12 måneder på inklusionstidspunktet og ingen aktiv behandling af nogen art i mindst 24 uger før randomisering (herunder, men ikke begrænset til, immunterapi eller målrettet behandling) – Hypoplastisk, myelodysplastisk syndrom (MDS) med en knoglemarvscellularitet på ≤ 10 % - Deltagere diagnosticeret med MDS med overskud af blaster-2 (MDS-EB-2) - Tidligere behandling med azacitidin (enhver formulering), decitabin, eller andet hypomethylerende middel Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier gælder

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001