Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

Et forsøg til vurdering af adjuverende immunterapi med nivolumab plus relatlimab versus nivolumab alene efter fuldstændig resektion af stadie III-IV melanom - CA224-098

Opdateret: 15 september, 2023   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 3

    Fase

  • Køn

  • 12+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Arm A: Nivolumab plus Relatlimab
Biologisk: Nivolumab + Relatlimab fastdosiskombination
Eksperimentel: Arm B: Nivolumab
Biologisk: Nivolumab

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier: – Skal være blevet diagnosticeret med enten stadie IIIA (> 1 mm tumor i lymfeknude)/B/C/D eller stadie IV melanom ifølge American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8 og have histologisk bekræftet melanom, der er fuldstændig kirurgisk reseceret (fri for sygdom) med negative marginer for at være egnet – Deltagere ≥ 18 år skal have en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status på ≤ 1. Unge deltagere mellem 12 og < 18 år skal have en Lansky/Karnofsky performance score ≥ 80 % –Komplet resektion skal være udført  inden for 90 dage før randomisering – Alle deltagere skal have sygdomsfri status dokumenteret ved en komplet helbredsundersøgelse inden for 14 dage før randomisering og billeddiagnostiske undersøgelser inden for 35 dage før randomisering – Tumorvæv skal tilvejebringes til biomarkøranalyser Eksklusionskriterier: – Anamnese med okulær melanom - Ubehandlede/ikke resekterede CNS-metastaser eller leptomeningeale metastaser – Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom – Deltagere med alvorlig eller ukontrolleret medicinsk sygdom – Tidligere immunterapibehandling for tidligere malignitet: Tidligere immunterapier er ikke tilladt – Svær akut luftvejssyndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infektion inden for 4 uger før screening – Anamnese med myokarditis, uanset ætiologi. Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001