Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et forsøg med repotrectinib hos pædiatriske og unge voksne forsøgspersoner, der har ALK-, ROS1–, ELLER NTRK1-3-ændringer - CA127-1029

Opdateret: 8 april, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 1/Fase 2

  Fase

 • Køn

 • 0-25

  Aldersinterval

 • 39

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Forsøgs-: Repotrectinib (TPX-0005)
Lægemiddel: Oral repotrectinib (TPX-0005)

Primære egnethedskriterier

Hovedinklusionskriterier: 1. Dokumenteret genetisk ændring i ROS1-punktmutation, -fusion eller -amplifikation eller NTRK1-3-fusion som identificeret ved lokal testning i et hospitalslaboratorie eller tilsvarende akkrediteret diagnostisk laboratorium uden for USA er påkrævet. 2. Fase 1: Alder <12 years; Phase 2: Age 12- 25 years 3. Prior cytotoxic chemotherapy is allowed. 4. Prior immunotherapy is allowed. 5. Resolution of all acute toxic effects (excluding alopecia) of any prior anti-cancer therapy to National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) Version 4.03 Grade less than or equal to 1. 6. All subjects must have measurable disease by RECIST v1.1 or Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria at time of enrollment. 7. Subjects with a primary CNS tumor or CNS metastases must be neurologically stable on a stable or decreasing dose of steroids for at least 7 days prior to enrollment. 8. Subjects must have a Lansky (< 16 years) or Karnofsky (≥ 16 years) score of at least 50. 9. Life expectancy greater than or equal to 12 weeks, in the investigator's opinion. 10. Adequate hematologic, renal and hepatic function. Phase 2 Inclusion Criteria: 1. Cohort Specific Inclusion Criteria: - Cohort 1: Subjects with NTRK fusion gene positive (NTRK+) advanced solid tumors (including primary CNS tumors), that are tropomyosin receptor kinase (TRK) TKI naïve; - Cohort 2: subjects with NTRK+ advanced solid tumors (including primary CNS tumors), that are TRK TKI pre-treated; - Cohort 3: subjects with advanced solid tumors with ROS1 gene fusions or other ROS1 aberrations (including amplifications and point mutations) with measurable disease. 2. Subjects in Cohorts 1 and 2 must have prospectively confirmed measurable disease by BICR prior to enrollment. Key Exclusion Criteria (Phase 1 and Phase 2): 1. Subjects with neuroblastoma with only bone marrow disease evaluable by bone marrow aspiration only. 2. Major surgery within 14 days (2 weeks) of start of repotrectinib treatment. Central venous access (Broviac, Mediport, etc.) placement does not meet criteria for major surgery. 3. Known active infections requiring ongoing treatment (bacterial, fungal, viral including HIV positivity). 4. Gastrointestinal disease (e.g., Crohn's disease, ulcerative colitis, or short gut syndrome) or other malabsorption syndromes that would impact drug absorption. 5. Any of the following cardiac criteria: - Mean resting corrected QT interval (ECG interval measured from the onset of the QRS complex to the end of the T wave) for heart rate (QTc)> Gennemsnitligt hvilekorrigeret QT-interval >480 msek, opnået fra tre på hinanden følgende EKG'er, ved brug af QTc-værdien fra screeningsklinikkens EKG–maskine - Alle klinisk vigtige abnormiteter i rytme, ledning, eller morfologi af hvile-EKG (f.eks. komplet venstre grenblok, tredjegrads hjerteblok, andengrads hjerteblok, PR-interval > 250 msek.) - Eventuelle faktorer, der øger risikoen for QTc-forlængelse eller risiko for arytmiske hændelser såsom hjertesvigt, medfødt langt QT-syndrom, slægtsanamnese med langt QT-syndrom eller eventuel samtidig medicin, der vides at forlænge QT-intervallet 6. Perifer neuropati af CTCAE ≥ grad 2. 7. Forsøgspersoner, der behandles med eller forventer et behov for behandling med stærke CYP3A4 -hæmmere eller induktorer 8. Eventuelle potentielle allergier over for repotrectinib og/eller dettes hjælpestoffer.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001