Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

Et forsøg til bestemmelse af den anbefalede dosis og behandlingsregime og til evaluering af sikkerheden og den foreløbige effekt af CC-92480 i kombination med standardbehandling hos deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose (RRMM) og nyligt diagnosticeret myelomatose (NDMM) - CC-92480-MM-002

Opdateret: 3 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Celgene er et helejet datterselskab af Bristol-Myers Squibb 

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 1/Fase 2

    Fase

  • Køn

  • 18+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Kohorte A: CC-92480 med bortezomib og dexamethason
Lægemiddel: Bortezomib, Dexamethason, CC-92480
Eksperimentel: Kohorte C: CC-92480 med carfilzomib og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Carfilzomib, Dexamethason
Eksperimentel: Kohorte D: CC-92480 med bortezomib og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Dexamethason, Bortezomib
Eksperimentel: Kohorte F: CC-92480 med carfilzomib og dexamethason
Lægemiddel: Dexamethason, CC-92480, Carfilzomib
Eksperimentel: Kohorte G: CC-92480 med bortezomib og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Dexamethason, Bortezomib
Eksperimentel: Kohorte H: CC-92480 med elotuzumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Elotuzumab, Dexamethason
Eksperimentel: Kohorte I: CC-92480 med isatuximab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Isatuximab, Dexamethason
Eksperimentel: Kohorte J: CC-92480 med elotuzumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Elotuzumab, Dexamethason
Eksperimentel: Kohorte K: CC-92480 med isatuximab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Isatuximab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte B1: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte B2: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte B3: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte E1: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte E2: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason
Eksperimentel: Subkohorte E3: CC-92480 med daratumumab og dexamethason
Lægemiddel: CC-92480, Daratumumab, Dexamethason

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier: • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance statusscore på 0, 1 eller 2 For deltagere i kohorte A, B, C, D, E, F, H, I, J og K gælder følgende inklusioner også: - Dokumenteret diagnose på myelomatose (MM) og målbar sygdom – Dokumenteret sygdomsprogression under eller efter deres sidste antimyelombehandling – Opnået et respons (minimal respons [MR] eller bedre) på mindst 1 tidligere behandlings-regime Eksklusionskriterier: - Plasmacelleleukæmi, Waldenstroms makroglobulinæmi, POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonalt protein, og hudændringer) eller klinisk signifikant amyloidose – Kendt involvering af det centrale nervesystem (CNS) med myelom – Modtaget immunsuppressiv medicin inden for de sidste 14 dage efter initiering af forsøgsbehandling – Ukontrolleret hypertension eller ukontrolleret diabetes inden for 14 dage før indrullering Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier gælder

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001