Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

Et forsøg med kemoterapi alene sammenlignet med kemoterapi plus Nivolumab med eller uden BMS-986205, efterfulgt af behandling efter operation med Nivolumab eller Nivolumab og BMS-986205 hos patienter med MIBC - CA017-078

Opdateret: 29 januar, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 3

    Fase

  • Køn

  • 18+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Aktiv komparator: Arm A
Lægemiddel: Gemcitabin:, BMS-986205
Eksperimentel: Arm B
Biologisk: Nivolumab Lægemiddel: Gemcitabin:, BMS-986205

Primære egnethedskriterier

Inklusionskriterier: - Deltagere med MIBC, klinisk stadie T2-T4a, N0 (< 10 mm på CT eller MRI), M0, diagnosticeret ved TURBT og bekræftet ved radiografisk billeddannelse. Varierende histologi er acceptabel, hvis der er en dominerende urothelial komponent. - Deltageren skal anses for at være egnet til radial cystektomi (RC) af sin onkolog og/eller urolog og skal indvillige i at gennemgå radial cystektomi (RC) efter fuldførelse af den neoadjuverende behandling. - Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performancestatus 0 eller 1 Eksklusionskriterier: - Klinisk evidens for positiv LN (≥ 10 mm i kort akse) eller metastatisk blærecancer – Tidligere systemisk behandling, strålebehandling eller operation for blærekræft bortset fra TURBT eller biopsier er heller ikke tilladt – Uegnet til at få cisplatin på grund af grad 2 eller højere perifer neuropati eller audiometrisk høretab, eller beregnet (Cockcroft-Gault formel) GFR eller målt (døgnurin) kreatinin clearance (Crcl) < 50 ml/min

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001