Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

Forsøg med Nivolumab Plus ipilimumab, ipilimumab eller cabazitaxel hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer - CA209-650

Opdateret: 7 maj, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 2

    Fase

  • Køn

  • 18+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Kohorte A (gruppe A)
Biologisk: Ipilimumab, Nivolumab
Eksperimentel: Kohorte B (gruppe B)
Biologisk: Ipilimumab, Nivolumab
Eksperimentel: Kohorte C (gruppe C)
Biologisk: Ipilimumab, Nivolumab
Eksperimentel: Kohorte D (gruppe D1)
Biologisk: Nivolumab, Ipilimumab
Eksperimentel: Kohorte D (gruppe D2)
Biologisk: Ipilimumab, Nivolumab
Eksperimentel: Kohorte D (gruppe D3)
Biologisk: Ipilimumab
Eksperimentel: Kohorte D (gruppe D4)
Lægemiddel: Prednison, Cabazitaxel

Primære egnethedskriterier

Yderligere information om deltagelse i kliniske Bristol Myers Squibb-forsøg findes på www.BMSStudyConnect.com/dk Inklusionskriterier: - Evidens for stadie IV-sygdom (som defineret af American Joint Committee of Cancer kriterier) ved tidligere knogle-, CT- og/eller MR-scanning. - Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0-1 - Igangværende androgen deprivationsbehandling (ADT) med et gonadotropin-frigivende hormon (GnRH) analog eller kirurgisk/medicinsk kastration med testosteronniveau på ≤1,73 nmol/l (50 ng/dL) - Deltagere med knoglerelaterede symptomer, som allerede er på medicin til at styrke knoglerne er tilladt, hvis de blev startet >28 dage før forsøgsbehandlingen Eksklusionskriterier: - Kræft, der har spredt sig til leveren eller hjernen - Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom eller infektion - Tidligere behandling med et lægemiddel, der er rettet mod T-celle co-stimulation (såsom checkpoint-hæmmere) - Tidligere strålebehandling af hele bækkenpartiet eller strålebehandling af >30 % knoglemarv. Målrettet strålbehandling af knoglerne til palliation af smertefulde knoglemetastaser til bækkenregionen er tilladt op til 14 dage før behandlingstildeling. Andre protokoldefinerede inklusions-/eksklusionskriterier kan gælde

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001