Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Active, Not Recruiting

En undersøgelse af temozolomid plus strålebehandling med nivolumab eller placebo til nydiagnosticerede patienter med glioblastom (GBM, en malign hjernekræft) - CA209-548

Opdateret: 26 februar, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Fase 3

    Fase

  • Køn

  • 18+

    Aldersinterval

  • Active, Not Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Eksperimentel: Nivolumab + Temozolomid + strålebehandling
Stråling: Strålebehandling Lægemiddel: Temozolomid, Nivolumab
Placebo-komparator: Nivolumab placebo + Temozolomid + strålebehandling
Lægemiddel: Temozolomid Andet: Nivolumab Placebo Stråling: Strålebehandling

Primære egnethedskriterier

Yderligere information om deltagelse i kliniske BMS-forsøg findes på www.BMSStudyConnect.com Inklusionskriterier: - Mænd og kvinder i alderen ≥ 18 år - Nydiagnosticeret hjernekræft eller tumor, kaldet glioblastom eller GBM - Karnofsky performancestatus på ≥ 70 (kan klare sig selv) - Væsentlig bedring efter kirurgisk resektion - Tumortestresultat viser MGMT metyleret eller ubestemt tumorundertype Eksklusionskriterier - Biopsi alene af GBM med mindre end 20 % tumor fjernet - Tidligere behandling for GBM (ud over kirurgisk resektion) - Enhver kendt tumor uden for hjernen - Tilbagevendende eller sekundær GBM - Aktiv kendt eller mistænkt autoimmun sygdom Der gælder muligvis andre inklusions-/eksklusionskriterier, som er fastlagt i protokollen.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001