Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et observationsstudie af abatacept hos patienter med juvenil idiopatisk arthritis - IM101-240

Opdateret: 1 maj, 2023   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

  • Køn

  • 0-17

    Aldersinterval

  • 63

    Beliggenhed(er)

  • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Patienter med JIA, der behandles med Abatacept

Primære egnethedskriterier

Yderligere information om deltagelse i kliniske BMS-forsøg findes på www.BMSStudyConnect.com Inklusionskriterier: - Diagnosen JIA (enhver undertype) - Alder <18 år på indrulleringstidspunktet, medmindre den pågældende for tiden deltager eller tidligere har deltaget i et klinisk forsøg med abatacept og har fået abatacept - Som behandles med abatacept på indrulleringstidspunktet ordineret af den behandlende læge eller har fået abatacept i et klinisk forsøg - Forælder eller værge, som er villig til at deltage i undersøgelsen og underskrive det informerede samtykke Eksklusionskriterier: - Kvinder, der er gravide eller ammer på indrulleringstidspunktet - Tidligere maligniteter, hvis patienten ikke har været fri for malignitet i mindst 5 år. - Enhver alvorlig akut eller kronisk sygdomstilstand bortset fra JIA, herunder kronisk infektion, der ville kompromittere patientens evne til at deltage i undersøgelsen - Kendt lav compliance med klinikbesøg (baseret på lægens vurdering)

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001