Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Recruiting

RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 3 POROVNÁVAJÍCÍ IBERDOMID, DARATUMAB A DEXAMETAZON (IBERDD) OPROTI DARATUMUMABU, BORTEZOMIBU A DEXAMETAZONU (DVD) U PACIENTŮ S RELABUJÍCÍM NEBO REFRAKTERNÍM MNOHOČETNÝM MYELOMEM (RRMM) (EXCALIBER-RRMM) - CC-220-MM-002

Updated: 15 květen, 2023   |   ClinicalTrials.gov

Celgene je stoprocentní dceřiná společnost společnosti Bristol-Myers Squibb Company 

Tisk přehledného shrnutí

ZVAŽUJETE TOTO HODNOCENÍ?
Vytiskněte si tuto stránku a průvodce hodnocením, pomůže vám to při rozhovoru s lékařem.
Pomocí průvodce hodnocením se můžete pohybovat procesem účasti na klinickém hodnocení. Než se rozhodnete, zjistěte si, jaké jsou klíčové faktory, a připravte si otázky pro zdravotnický tým.

Podrobnosti o hodnocení

 • Fáze 3

  Fáze

 • Pohlaví

 • 18+

  Věková skupina

 • 129

  Umístění

 • Recruiting

Možnosti léčby

Ramena studie
Přiřazená léčba
Aktivní komparátor: Daratumumab v kombinaci s dexametazonem a bortezomibem
Léčebný přípravek: CC-220 Přípravek: Dexametazon Léčebný přípravek: Daratumumab
Experimentální: Daratumumab v kombinaci s přípravkem CC-220 a dexametazonem – 1. dávka
Léčebný přípravek: CC-220 Přípravek: Dexametazon Léčebný přípravek: Bortezomib
Experimentální: Daratumumab v kombinaci s přípravkem CC-220 a dexametazonem – 2. dávka
Léčebný přípravek: CC-220 Přípravek: Dexametazon Léčebný přípravek: Dexametazon
Experimentální: Daratumumab v kombinaci s přípravkem CC-220 a dexametazonem – 3. dávka
Léčebný přípravek: CC-220 Přípravek: Dexametazon Léčebný přípravek: Bortezomib

Klíčová kritéria způsobilosti

Kritéria pro zařazení: - Zdokumentovaná diagnóza mnohočetného myelomu a měřitelné onemocnění - Podstoupení 1 až 2 předchozích linií léčby myelomu - Účastníci musí mít zdokumentovanou progresi onemocnění během posledního režimu léčby myelomu nebo po něm - Skóre výkonnosti dle Východní kooperativní onkologické skupiny 0, 1 nebo 2 Kritéria pro vyřazení: - Jakékoli onemocnění, které ovlivňuje interpretaci údajů ze studie - Leukémie z plazmatických buněk, Waldenstromova makroglobulinémie nebo syndrom POEMS (polyneuropatie, organomegalie, endokrinopatie, přítomnost monoklonálních bílkovin v krvi a kožní změny) nebo klinicky významná amyloidóza - Známé poškození centrálního nervového systému v souvislosti s mnohočetným myelomem - Předchozí léčba iberdomidem A další protokolem stanovená kritéria pro zařazení nebo vyřazení

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail