Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print Created with Sketch. YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Nejprve se přihlaste / připojte, abyste mohl/a použít tuto funkci

Recruiting

Studie nivolumabu nebo placeba v kombinaci s docetaxelem u mužů s pokročilým kastračně rezistentním karcinomem prostaty - CA209-7DX

Updated: 25 duben, 2022   |   ClinicalTrials.gov

Tisk přehledného shrnutí

ZVAŽUJETE TOTO HODNOCENÍ?
Vytiskněte si tuto stránku a průvodce hodnocením, pomůže vám to při rozhovoru s lékařem.
Pomocí průvodce hodnocením se můžete pohybovat procesem účasti na klinickém hodnocení. Než se rozhodnete, zjistěte si, jaké jsou klíčové faktory, a připravte si otázky pro zdravotnický tým.

Podrobnosti o hodnocení

 • Fáze 3

  Fáze

 • Pohlaví

 • 18+

  Věková skupina

 • 197

  Umístění

 • Recruiting

Možnosti léčby

Ramena studie
Přiřazená léčba
Experimentální: Rameno A: (nivolumab + docetaxel + prednison)
Lék: prednison Biologický přípravek: nivolumab Lék: docetaxel
Aktivní komparátor: Rameno B: (placebo + docetaxel + prednison)
Other: Placebo Lék: prednison Lék: docetaxel

Klíčová kritéria způsobilosti

Více informací o účasti v klinickém hodnocení Bristol Myers Squibb najdete na stránkách www.BMSStudyConnect.com Kritéria pro zařazení: Histologicky potvrzený adenokarcinom prostaty a prokázání stádia IV onemocnění - Musí vykazovat výkonnostní status ECOG 0-1 - Dokumentované zhoršení karcinomu prostaty podle kritérií PCWG3 během 6 měsíců před skríninkem - Pokračující androgen-deprivační terapie (ADT) s analogem hormonu uvolňujícím gonadotropiny (GnRH) nebo odstranění obou varlat - Účastníci, kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií a dříve dostali 1 až 2 hormonální léčby druhé generace - Dostatečný vzorek čerstvé nebo archivované nádorové tkáně získaný maximálně 1 rok před zařazením do klinického hodnocení z léze metastázy nebo primárního nádoru, která předtím nebyla ozařována Kritéria pro vyřazení: - Účastníci s aktivními mozkovými metastázami - Dřívější aktivní malignita během předchozích 3 let s výjimkou lokálně léčitelných nádorových onemocnění, která byla zjevně vyléčena - Účastníci s aktivním, známým autoimunitním onemocněním nebo podezřením na něj - Účastníci vyžadující systémovou léčbu kortikosteroidy (> 10 mg denně ekvivalentu prednisonu) nebo jinými imunosupresivními léky - Předchozí léčba anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CTLA-4 nebo jinými protilátkami nebo léky specificky cílenými na kostimulaci T-buněk nebo kontrolní dráhy - Předchozí léčba docetaxelem nebo jinou chemoterapií u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty Mohou platit další protokolem definovaná kritéria pro zařazení / vyřazení

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail