Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Recruiting

Multicentrická otevřená studie fáze 1/2 pro stanovení doporučené dávky, doporučeného režimu a pro vyhodnocení bezpečnosti a předběžné účinnosti přípravku CC-92480 v kombinaci se standardními způsoby léčby u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM) a nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (NDMM) - CC-92480-MM-002

Updated: 28 březen, 2023   |   ClinicalTrials.gov

Celgene je stoprocentní dceřiná společnost společnosti Bristol-Myers Squibb Company 

Tisk přehledného shrnutí

ZVAŽUJETE TOTO HODNOCENÍ?
Vytiskněte si tuto stránku a průvodce hodnocením, pomůže vám to při rozhovoru s lékařem.
Pomocí průvodce hodnocením se můžete pohybovat procesem účasti na klinickém hodnocení. Než se rozhodnete, zjistěte si, jaké jsou klíčové faktory, a připravte si otázky pro zdravotnický tým.

Podrobnosti o hodnocení

 • Fáze 1/fáze 2

  Fáze

 • Pohlaví

 • 18+

  Věková skupina

 • 40

  Umístění

 • Recruiting

Možnosti léčby

Ramena studie
Přiřazená léčba
Experimentální: Dílčí kohorta B1: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Lék: Daratumumab Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason
Experimentální: Dílčí kohorta B2: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Lék: Daratumumab Lék: Dexamethason Léčebný přípravek: CC-92480
Experimentální: Dílčí kohorta B3: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Lék: Daratumumab Lék: Dexamethason Léčebný přípravek: CC-92480
Experimentální: Dílčí kohorta E1: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Daratumumab Lék: Dexamethason
Experimentální: Dílčí kohorta E2: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Lék: Daratumumab Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason
Experimentální: Dílčí kohorta E3: Přípravek CC-92480 s daratumumabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Daratumumab
Experimentální: Kohorta A: Přípravek CC-92480 s bortezomibem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Bortezomib Lék: Dexamethason
Experimentální: Kohorta C: Přípravek CC-92480 s karfilzomibem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Karfilzomib
Experimentální: Kohorta D: Přípravek CC-92480 s bortezomibem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Bortezomib Lék: Dexamethason
Experimentální: Kohorta F: Přípravek CC-92480 s karfilzomibem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Karfilzomib
Experimentální: Kohorta G: Přípravek CC-92480 s bortezomibem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Bortezomib Lék: Dexamethason
Experimentální: Kohorta H: Přípravek CC-92480 s elotuzumabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Elotuzumab
Experimentální: Kohorta I: Přípravek CC-92480 s isatuximabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Isatuximab
Experimentální: Kohorta J: Přípravek CC-92480 s elotuzumabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Elotuzumab
Experimentální: Kohorta K: Přípravek CC-92480 s isatuximabem a dexamethasonem
Léčebný přípravek: CC-92480 Lék: Dexamethason Lék: Isatuximab

Klíčová kritéria způsobilosti

Kritéria pro zařazení: • Skóre pro výkonnostní stav 0, 1 nebo 2 podle Východní skupiny pro spolupráci v onkologii (ECOG) Pro účastníky v kohortách A, B, C, D, E, F, H, I, J a K platí také následující kritéria pro zařazení: - Zdokumentovaná diagnóza mnohočetného myelomu (MM) a měřitelné onemocnění - Zdokumentovaná progrese onemocnění během posledního antimyelomového režimu nebo po něm - Dosažení léčebné odpovědi (minimální odpovědi [MR] nebo lepší) na nejméně 1 předchozí léčebný režim Kritéria pro vyřazení: - Plazmocelulární leukemie, Waldenströmova makroglobulinémie, syndrom POEMS (polyneuropatie, organomegalie, endokrinopatie, monoklonální protein a kožní změny) nebo klinicky významná amyloidóza - Známé postižení centrálního nervového systému (CNS) v souvislosti myelomem - Podána imunosupresivní léčba během posledních 14 dnů před zahájením hodnocené léčby - Nekontrolovaná hypertenze nebo nekontrolovatelný diabetes během 14 dnů před zařazením Platí další kritéria pro zařazení/vyřazení definovaná protokolem

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail