Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print Created with Sketch. YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Nejprve se přihlaste / připojte, abyste mohl/a použít tuto funkci

Active, Not Recruiting

Klinické hodnocení porovnávající kombinaci nivolumabu a ipilimumabu oproti placebu u účastníků s lokalizovaným karcinomem ledvin - CA209-914

Aktualizováno: 18 březen, 2022   |   ClinicalTrials.gov

Tisk přehledného shrnutí

ZVAŽUJETE TOTO HODNOCENÍ?
Vytiskněte si tuto stránku a průvodce hodnocením, pomůže vám to při rozhovoru s lékařem.
Pomocí průvodce hodnocením se můžete pohybovat procesem účasti na klinickém hodnocení. Než se rozhodnete, zjistěte si, jaké jsou klíčové faktory, a připravte si otázky pro zdravotnický tým.

Podrobnosti o hodnocení

  • Fáze 3

    Fáze

  • Pohlaví

  • 18+

    Věková skupina

  • Active, Not Recruiting

Možnosti léčby

Ramena studie
Přiřazená léčba
Experimentální: Module A: Nivolumab + Ipilimumab
Komparátor placeba: Module B: Placebo
Experimental: Part B, Arm A: nivolumab + ipilimumab
Placebo Comparator: Part B, Arm B: nivolumab placebo + ipilimumab placebo
Experimental: Part B, Arm C: nivolumab + ipilimumab placebo

Klíčová kritéria způsobilosti

Kritéria pro zařazení: Více informací o účasti v klinickém hodnocení Bristol Myers Squibb najdete na stránkách www.BMSStudyConnect.com Nádor ledviny byl kompletně resekován 4 až 12 týdnů před randomizací – Patologická TNM klasifikace splňující jednu z následujících podmínek: pT2a, G3 nebo G4, N0 M0; pT2b, G jakékoli, N0 M0; pT3, G jakékoli, NO M0; pT4, G jakékoli, N0 M0 ; pT jakékoli, G jakékoli, N1 M0 – Nádor po nefrektomii vykazuje RCC s histologií převážně světlých buněk, včetně účastníků se sarkomatoidními rysy Kritéria pro vyřazení: – Účastníci se známým aktivním autoimunitním onemocněním nebo podezřením na něj – Známá anamnéza pozitivního testu viru lidské imunodeficience (HIV) nebo syndromu získané imunodeficience (AIDS) – Jakýkoli těžký nebo vážný akutní či chronický zdravotní nebo psychiatrický stav či laboratorní abnormalita, které by mohly zvýšit rizika spojená s účastí ve studii – Účastníci se stavem, který vyžaduje systémovou léčbu kortikosteroidy Mohou platit další, protokolem definovaná kritéria pro zařazení/vyřazení

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail