Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print Created with Sketch. YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Nejprve se přihlaste / připojte, abyste mohl/a použít tuto funkci

Recruiting

Klinické hodnocení nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti samotné standardní chemoterapii při léčbě pacientů s neléčeným neoperovatelným nebo metastatickým urotheliálním karcinomem - CA209-901

Aktualizováno: 6 květen, 2022   |   ClinicalTrials.gov

Tisk přehledného shrnutí

ZVAŽUJETE TOTO HODNOCENÍ?
Vytiskněte si tuto stránku a průvodce hodnocením, pomůže vám to při rozhovoru s lékařem.
Pomocí průvodce hodnocením se můžete pohybovat procesem účasti na klinickém hodnocení. Než se rozhodnete, zjistěte si, jaké jsou klíčové faktory, a připravte si otázky pro zdravotnický tým.

Podrobnosti o hodnocení

 • Fáze 3

  Fáze

 • Pohlaví

 • 18+

  Věková skupina

 • 89

  Umístění

 • Recruiting

Možnosti léčby

Ramena studie
Přiřazená léčba
Experimentální: Rameno A: Hodnocená imunoterapie
Léčivo: Placebo Biologický: nivolumab
Aktivní komparátor: Rameno B: Standardní chemoterapeutická péče
Léčivo: gemcitabin Léčivo: cisplatina Drug: cisplatin
Experimentální: Rameno C: Hodnocená imunoterapie
Léčivo: Placebo Drug: cisplatin Léčivo: gemcitabin
Aktivní komparátor: Rameno D: Standardní chemoterapeutická péče
Drug: cisplatin Léčivo: gemcitabin

Klíčová kritéria způsobilosti

Více informací o účasti v klinickém hodnocení Bristol Myers Squibb najdete na stránkách www.BMSStudyConnect.com Kritéria pro zařazení: – Metastatický nebo neoperovatelný urotheliální karcinom – Musí mít alespoň 1 lézi s měřitelným onemocněním – Musí být plně aktivní, nebo pokud má nějaká omezení, musí být schopen/schopna chodit a vykonávat jednoduché činnosti jako např. nenáročné práce v domácnosti nebo kanceláři – Žádná předchozí systémová chemoterapeutická léčba metastatického onemocnění Kritéria vyřazení: – Pacienti s onemocněním vhodným pro lokální léčbu podávanou s léčebným záměrem – Pacienti s aktivními metastázami mozku nebo leptomeningeálními metastázami – Pacienti s aktivním známým autoimunitním onemocněním nebo podezření na něj – Předchozí léčba protilátkou anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 nebo anti CTLA-4 nebo jakoukoli jinou protilátkou či léčivem specificky zaměřeným na T-buněčnou kostimulaci nebo kontrolní dráhy Mohou platit další, protokolem definovaná kritéria pro zařazení/vyřazení

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail