Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print Created with Sketch. YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon

Nejprve se přihlaste / připojte, abyste mohl/a použít tuto funkci

Spolupráce s pacienty při přípravě hodnocení – Naše Síť zapojení pacientů (PEN)

Jak PEN pomohla při přípravě klinických hodnocení Sjögrenova syndromu, která berou v úvahu názory pacientů?

Co je to PEN?

Ve společnosti Bristol Myers Squibb se snažíme naslouchat při přípravě našich klinických hodnocení i názorům pacientů. Jedním ze způsobů, který využíváme, je spuštění naší Sítě zapojení pacientů, neboli PEN, která spojuje pacienty, pečovatele, personál na klinickém pracovišti a podpůrné skupiny pro pacienty s týmem klinického hodnocení společnosti BMS. Spolupracujeme s organizacemi pro podporu pacientů, abychom mohli identifikovat potenciální účastníky PEN z řad pacientů a pečovatelů, kteří odrážejí demografické údaje o nemoci. 

V roce 2015 jsme založili PEN pro Sjögrenův syndrom a tady je několik příkladů, jak PEN spolupracoval s týmem klinického hodnocení:

V roce 2015 jsme založili PEN pro Sjögrenův syndrom a tady je několik příkladů, jak PEN spolupracoval s týmem klinického hodnocení:

  • Kontrola návrhu klinického protokolu s ohledem na pacienta
  • Identifikace prvků protokolu, které by byly pravděpodobně pro pacienty a jejich pečovatele překážkou
  • Vysvětlení cesty pacienta k diagnóze, abychom mohli lépe pochopit, co musíme udělat pro to, aby pacienti a jejich pečovatelé o klinické studii věděli
  • Identifikace nejvhodnějších způsobů komunikace, kterými můžeme informovat o našich studiích, aby pacienti byli schopni činit o vstupu do klinického hodnocení informovaná rozhodnutí
  • Pomoc při přípravě materiálů pro pacienty

Poznatky získané ze sítě PEN udělaly velký rozdíl v našem přístupu ve studiích Sjögrenova syndromu. V důsledku přijetí návrhů a perspektiv sítě PEN jsme provedli revizi návrhu studie a způsobu jejího provedení na našich klinických pracovištích.

Pacienti, kteří jsou členy PEN, se aktivně angažovali v pomoci ostatním pacientům s onemocněním. I když členové PEN, kteří jsou pacienty, se nemohou ke studii připojit, spolupracují s námi, aby nám pomohli zajistit zpětnou vazbu ze strany pacientů a my tak mohli připravit a spustit taková klinická hodnocení, která budou brát ohledy pacienty a pečovatele. Jsme vděční a poctění účastí všech našich členů PEN.

Takové programy nám pomáhají neustále zlepšovat způsob, jakým provádíme výzkum, s cílem efektivněji přinášet léky pacientům a zvýšit počet pacientů v klinických studiích.

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail